Saturday, 2 March 2013

એક સેક્સી કથા

મેડમ ફક્ત પેટીકોટ પહેરીને સોફા પર બેઠા હતા , તેની મોટી મોટી પાકેલ કેરી જેવી સ્તનો બ્રા ની બહાર નીકળવા મહેનત કરી રહી હતી . તેને જોઇને જ મને અણસાર આવી ગયો હતો કે આ મેડમે ઘણા લંડો નો સ્વાદ માણી લીધો છે .
મે પણ આગલા સાહેબની ઘરવાળીને મન ભરીને ચોદી હતી . મને જોઇને મેડમ બોલ્યા આવ આવ આજે તુ બરાબર સમયે આવ્યો છે બેસ કહીને મને તેની પાસે સોફા પર બેસાડ્યો અને પુછ્યુ કે તુ એકલો જ રહે છે ? મે કહ્યુ જી મેડમ તો તેણે કહ્યુ કે હવે એકલો નહીં રહે અહીયા ઘણી રુમો છે , શા માટે અહીયા નથી રહેતો .
મે કહ્યુ મેડમજી તેના માટે મારા સાહેબનો હુકમ જોઇએ મારા સાહેબ ગુસ્સે થશે તો મારી નોકરી ખતરામા આવી જશે , તો મેડમ બોલ્યા હું આજે જ તારા સાહેબને કહી ને તારા રહેવા માટે પાછળ ના ઓરડામા વ્યવસ્થા કરાવી દઇશ .
મે કહ્યુ ઠીક છે મેડમજી હવે આપ ને મારુ કંઇ કામ ન હોય તો હું રજા લઉ તો મેડમ બોલ્યા અરે નહીં તુ આવી ગયો છે તો જમીને જ જા જમણ તૈયાર છે .
એમ કહી ને મેડમ રસોડામાં ગયા મારી આશા વધી રહી હતી મેડમ માટે થોડી વારમાં મેડમ બે થાળી તૈયાર કરી લાવ્યા મને પાસે બેસાડીને જમાડવા અને પોતે પણ જમવાનુ શરુ કરી દીધુ . જમતા જમતા તેણે પુછ્યુ , તે કયારે કોઇ સ્ત્રી ની ચૂતનો સ્વાદ ચાખયો છે .
મે શરમાવાનો અભીનય કરી ને કહ્યુ નહી મેડમજી તો મેડમ બોલ્યા હું તને મારી ચૂત ચોદવા આપીશ પણ કોઇ ને કહેતો નહી મારે તો આ જ જોઇતુ હતુ મે કહ્યુ પણ મેડમજી તમારી ઉમર મારા કરતા ઘણી વધારે છે તો મેડમે કહ્યુ કે કંઇ વાંધો નહી પહેલા હું તને ચોદવાના બધા દાવપેચ શીખવી આપુ પછી તુ મારી દિકરીઓ સાથે પણ સંભોગ કરી શકશે .
બસ મારા માટે તો આટલુ જ પુરતુ હતુ મે કહ્યુ ઠીક છે મેડમજી આપનો હુકમ માનવો મારા માટે ફરજીયાત છે . વાંધો નહીં આપ જેમ કહેશો તેમ હું કરીશ .

બીજા દિવસે સાહેબની બીજી દિકરી મીના મારી બોસ હતી મોટી તો ચૂત ચોદાવવાની અનુભવી જ્યારે મીના માટે નવો અનુભવ હતો .
અને જ્યાં સુધી છોકરીની ચૂત ચોદાય નહી ત્યાં સુધી કડક હોય છે અને કડક ચૂત વાળી નો સ્વભાવ પણ કડક હોય છે , મારી નાની ભુલ હોય તો પણ મીનાના નાજુક હાથ ના બે તમાચા પડી જતા હતા મારા ગાલ પર .
સાચુ કહુ તો મને પણ મજા આવી રહી હતી સુંદર હાથ ની માર ખાવા મા મીના સાચે જ બહુ કડક માલકીન હતી . જેવો મીના તમાચો લગાવતી કે મારો લંડ ટાઇટ થઇ જતો હતો .
બધુ ઘરકામ પતાવ્યા પછી તેણે મને તેનો ઓરડો સાફ કરવા બોલાવ્યો તે પથારીમા બેસીને મને કામ કરતો જોયી રહી હતી , બધુ કામ પત્યા પછી તેણે મને તેના પગ પાસે નીચે બેસાડ્યો અને બંને પગની માલીશ કરવાનુ કહ્યુ હું તે કરતો હતો ત્યારે મીના બોલી કે તે મોટી દીદી સાથે કાલે જે કરતો હતો તે જોયુ છે તેણી એ છુપાય ને હવે તુ કહે તો મારા પપ્પા ને કહી આપુ .
હું ગભરાયને તેના પગના સેન્ડલ્સમા નાક રગડતો કહેવા લાગ્યો મીના મેડમ આપ જેમ કહેશો તેમ કરીશ આજ થી મને તમારો ગુલામ સમજીને કામ કરાવજો પણ સાહેબ ને કહેતા નહી .
મીના હસવા લાગી મને હુકમ આપ્યો ઉભા થવાનો જેવો હું ઉભો થયો કે તેણે એક થપ્પડ લગાવી ને કહ્યુ ચલ કપડા ઉતાર મારા કપડા ઉતારી ને હું મીના સામે નગ્ન થઇ ગયો તેણે મારા પુરા શરીર પર હાથ ફેરવ્યો અને મરા લંડને ચુંસવા લાગી મને તેણે માલીશ કરવા માટે સત્નો પકડાવી દીધા .
મે એક હાથે સત્ન અને બીજા હાથે તેની ચૂતમા આંગળી નાખી ચોદવા માંડી મીના પુરી ઉતેજીત થઇ ત્યારે તેણે મને ચોદવા માટે કહ્યુ મે તેની ઉપર ચડી ને તેને લંડ વડે ચોદવા માંડી તેની ચૂત ખુબ કડક હતી થોડી વાર મા તે ફાટી ગયી મને પણ મજા આવી હવે કાલે ત્રીજી દિકરી ને પટાવવાની હતી ……

પછી ત્રીજા દિવસે રીમા કે જે એક કાચી કળી જેવી હતી તે મારી રીમાન્ડ લેવાની તેણે કયારેય લંડ જોયો ન હતો , ફક્ત એક બહેનપણી સાથે બલ્યુ ફિલ્મ જોયી હતી .
તેણી પહેલે થીજ ચોદાવા માટે આતુર હતી તેણે બધુ કામ કરવી ને છેલ્લે પોતાની રુમ સાફ કરાવવા માટે લઇ ગયી હું રુમ સાફ કરતો હતો અને તે મને તરસી નજરે જોતી હતી .
તેણે મને પુછ્યુ રે તને કોઇ છોકરીને ચોદવાનો અનુભવ છે ? મે કહ્યુ હા એક વખત મોકો મળી ગયો હતો તો તે બોલી જો મને ખુશ કરી આપ તો હું તને તુ કહે તેટલા રુપીયા આપુ .
તો મે કહ્યુ કે આપ મારી માલકીન છો જે કહેશો તે હું કરીશ આપ તો બસ હુકમ આપો , તો રીમા એ હુકમ આપ્યો ચલ ઉભો થા અને બધા કપડા ઉતાર .
હું તેની સામે નગ્ન બની ગયો તેણી મારા પુરા શરીરને હાથ ફેરવી મારા લંડ ને તેના ગુલાબી હોઠોમા લઇ ને ચુંસવા લાગી મારા લંડ ને તેના હોઠોમા મજા આવી રહી હતી થોડી વાર મા તો તેણે ચુંસીને મારો લંડ ખાલી કરી દીધો .
પહેલી વાર મારો લંડ ચૂત કે ગાંડ વગર શાંત થઇ ગયો હતો તે ગુસ્સે થઇ અને મને એક તમાચો ફટકારી ને કહ્યુ જલ્દી ટાઇટ કર આ મશીનને મારે હજુ મારી ચૂત અને ગાંડ શાંત કરવાની છે આના વડે .
મને પણ કુંવારી ચૂતનો સ્વાદ માણવો હતો મે ફરી મારા લંડ ને ટાઇટ કરી દીધો પછી તેણી એ મને પથારીમા સુવાડી ને મારા પર ચડી ને લડ ને પોતાની ચૂતમા લેવા માંડી તેની ચૂત કડક હતી .
તે મારો લંડ અંદર લઇ શકી નહી માટે તેણે મને કહ્યુ કે જલ્દી કંઇ કર તો મે તેની વેસેલીન માગ્યુ અને તેની ચૂત અને મારા લંડ પર સારી રીતે લગાવી દીધુ પછી જેવો તેણે મારા લંડ ને તેની ચૂત પર ગોઠવ્યો કે મે જોરથી ગોદો મારી દીધો મારો લડ તેના યોનીપટલ ને ચીરતો અંદર ગયો તેની ચૂત માંથી લોહી નીકળવા લાગ્યુ . થોડી વાર ચૂત ચોદાવી તેણે મને ગાંડ મારવાનુ કહ્યુ મે તેની ગાંડ પણ મારી તે ખુશ થઇ ગયી અને મને જવા માટે રજા આપી .

No comments:

Post a Comment